Näin vaikutat omissa verkostoissasi

Miten yksittäinen ihminen voi toimia ilmaston ja ympäristön puolustajana keskellä oman arkensa pyörittämistä? Mikä on helpoin tapa vaikuttaa? 

On olemassa yksinkertainen keino, jonka kuka tahansa voi tehdä: puhu ilmastosta ja ympäristöstä omissa ryhmissäsi. Mitä enemmän asiasta puhutaan, sitä enemmän ihmiset kiinnittävät ympäristön hyvinvointiin huomiota, ja sitä enemmän se saa tilaa mediassa ja päätöksenteossa. 

Mitä enemmän asia saa tilaa, sitä enemmän syntyy toimintaa, aloitteita ympäristön puolesta tehdään ja niitä kannatetaan, ja sitä vakavammin poliittiset päätöksentekijät joutuvat ottamaan asian huomioon, mikäli mielivät säilyttää kannatuksensa.

Yhdessä tehdään isompia ilmastotekoja

Ilmastonmuutokseen ja ekologiseen kriisiin ei ole yhtä ainoaa ratkaisua. Tarvitaan monenlaista toimintaa monilla eri tasoilla: kaupungeissa, kunnissa, työpaikoilla, yrityksissä ja yhteisöissä. Vaikka ympäristökriisi vaikuttaa kaikkeen inhmilliseen toimintaan, esimerkiksi vain harvalla työpaikalla puhutaan sen taklaamisesta. Tässä sinä astut mukaan kuvaan.  

Sinun ei tarvitse olla asiantuntija pystyäksesi vaikuttamaan paikallisesti. Kaikkein helpoin tapa aloittaa on puhuminen niiden ihmisten kanssa, joita tapaat muutenkin.

Omissa verkostoissa – Martta-piirissäsi, vanhempainyhdistyksessä, lukupiirissä, urheiluseurassa, käsityökerhossa, taloyhtiössä, seurakunnassa, työpaikalla – vaikuttaminen on tehokasta toimintaa. Mieti, millä kulmalla voitte lähestyä asiaa juuri siinä porukassa, johon jo itse kuulut. 

Kuluttajasta aktiiviseksi kansalaiseksi

Keskustelu vaikuttaa asenteisiin ja muun muassa siihen, miten laaja kannatus poliittisilla päätöksillä ja rakenteellisilla muutoksilla on.  Säätely ja erilaiset rahalliset tuet vaikuttavat valintoihimme ja yritysten toimintaan, ja siksi politiikalla on merkittävä vaikutus ympäristön hyvinvointiin.

Lisäksi monia tärkeitä ilmastopäätöksiä tehdään paikallisesti. Kaikkia ratkaisuja ei voi sanella valtakunnan tasolta. Omissa verkostoissasi voit saada aikaan itseäsi suuremman muutoksen, jonka näet heti. Jos saat vaikutettua taloyhtiön energiankäyttöön tai työpaikan ruokalistaan, siitä syntyvät konkreettiset ilmastovaikutukset ovat suuremmat kuin henkilökohtaiset kulutusvalintasi.

Naapurustovaikutus voi olla suurempi houkutin kuin rahan säästö

Ihmisen elämä on suurelta osin kytköksissä muihin kanssaeläjiin ja riippuvainen sosiaalisista suhteista. Muiden esimerkki ja malli hyvästä elämästä vaikuttaa siihen, mitä itse pidämme tavoiteltavana tai mahdollisena. Jotta saamme laivan kääntymään oikeaan suuntaan, tarvitsemme joukkojen voimaa. 

Psykologian professori Robert B. Cialdini on lanseerannut käsitteen social proof. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että kun ihmiset kohtaavat tilanteen, jossa he eivät tiedä, miten käyttäytyä, he etsivät muilta ihmisiltä vihjeitä oikeaan tapaan toimia. 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suuri osa suomalaisista on valmiita muuttamaan elintapojaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta mieluiten vasta silloin, kun tietävät muidenkin tekevän niin. 

Toimi esimerkkinä ja tee omista hyvistä valinnoistasi iso numero – varsinkin, jos valintasi on toistaiseksi valtavirrasta ja yleisistä normeista poikkeava. Esimerkiksi lomamatkan tekeminen maata pitkin on itseään suurempi teko, kun kerrot siitä laajasti: osallistut silloin sosiaalisten normien muuttamiseen.

Norjalainen psykologi Per Espen Stoknes toteaa, että sosiaaliset normit ja tuttujen esimerkki voivat houkutella ympäristölle hyviin ratkaisuihin jopa enemmän kuin rahansäästöön vetoaminen. 

Naapurien toiminta on osoittautunut rahan säästämistä tehokkaammaksi kirittäjäksi esimerkiksi kokeiluissa, joissa on etsitty tapoja vähentää energian tai veden kulutusta. Naapurustovaikutus on huomattu myös aurinkopaneelien yleistymisessä: kun asuinalueella yhdelle katolle asennetaan aurinkopaneelit, niitä on pian lukuisissa muissakin alueen kodeissa. 

Vähennä vastakkainasettelua ja kannusta toimimaan

Pariisin ilmastosopimuksen neuvottelija Christiana Figueres on todennut, että ennen kuin pystymme saamaan aikaan riittäviä muutoksia yhteiskunnassa, meidän täytyy muuttaa uskomuksemme, asenteemme ja ajattelutapamme. Hän kehottaa keskustelemaan ilmastokysymyksistä ja olemassa olevista ratkaisuista muiden kanssa: tämä kannustaa toimintaan.

Ilmastotieteilijä Katharine Hayhoe painottaa, että ilmastonmuutoksen seurauksista puhuminen on tärkeää, koska toimintaa ja tekoja ei synny ilman että ihmiset ymmärtävät, miten ilmaston häiriöt vaikuttavat omaan elämään. 

Vain noin 10 prosenttia ihmisistä uskoo järkähtämättömästi, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ei ole totta eikä se ole vakava uhka. 90 prosentin kanssa käydyt keskustelut ovat hyödyllisiä, koska ne vähentävät tiedon ja tekojen välistä ristiriitaa, vähentävät vastakkainasettelua eri ryhmittymien välillä ja auttavat luomaan yhteistä tahtoa puoluekannasta tai identiteetistä riippumatta. 

Sekä Hayhoe että Per Espen Stoknes painottavat nimenomaan kasvokkain käytyjen keskustelujen merkitystä. Kaikkein paras ja uskottavin viestinviejä on lähipiiriin kuuluva ihminen – sinä. Tee ilmastokysymyksestä henkilökohtainen kertomalla, miksi sinä välität asiasta. Jaa omia ilmastotekojasi ja kannusta muita mukaan toimintaan. 

Käytä hyväksi jo olemassa olevat vaikuttamisen paikat työyhteisössä, harrastuksissa ja muissa verkostoissa. Niin kauan kuin ilmasto- ja ympäristökysymykset koetaan itsestä kaukaiseksi ja muusta elämästä erilliseksi asiaksi, tarvittavat ratkaisut eivät saa riittävän laaja kannatusta. 

Robert B. Cialdini kirjoittaa, että ne asiat, joihin oma huomio on kiinnittynyt, koetaan muita tärkeämmiksi. Professori Arto O. Salonen sanoo saman asian toisella tavalla: se lisääntyy, mistä puhutaan

Lue myös:

10 vinkkiä aloittelevalle ilmastotoimijalle

10 syytä lähteä mukaan ilmastotoimintaan

Mitä on ilmastotoiminta?

Kirjallisuutta:

Robert B. Cialdini: Pre-Suasion (2016)

Christiana Figueres ja Tom Rivett-Carnac: The Future We Choose (2020)

Per Espen Stoknes: What we think when we try not to think about climate change (2015)