Näin teet kuntalais- tai kansalaisaloitteen tai adressin

Haluatko muutoksen lakiin tai näkyvyyttä ja tukijoukon asiallesi? Yksi vaikuttamiskeinoista on aloitteen tai adressin tekeminen. 

Aloite on suora tapa vaikuttaa kunnan, valtion tai EU:n toimintaan. Adressi on vapaamuotoinen tapa saada huomiota ja näkyvyyttä haluamalleen asialle. 

Aloitteen tekemisen mahdollisuuksia on useita: kuntalaisaloite, kansalaisaloite ja eurooppalainen kansalaisaloite. Lisäksi nuorten ehdotuksia varten on oma sivustonsa. Aloite tehdään sille taholle, jolla on valtuudet vaikuttaa aloitteessa ehdotettavaan asiaan. 

Mikä tahansa aloitemuoto vaatii menestyäkseen sinnikästä viestin levittämistä ja markkinointia. Parhaiten onnistut, kun mukana on useita ihmisiä ja keräätte nimiä henkilökohtaisesti myös kaduilla ja tapahtumissa. 

Lotta Laaksosen blogissa on kokeneen kansalaisvaikuttajan erinomaiset käytännön ohjeet aloitteiden markkinointiin ja jatkotyöhön. 

Kuntalaisaloite

Mikä?

Kunnan jäsenillä on kuntalaissa säädetty oikeus vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaisaloitteella voit pyytää esimerkiksi parannusta havaitsemaasi epäkohtaan, joka kuuluu kunnan toimivaltaan. Kuntalaisaloitteita tehdään vuosittain keskimäärin seitsemän kappaletta per kunta.

Miten?

Kuntalaisaloite on vapaamuotoinen kirjallinen aloite asiasta, josta kunta tai kaupunki voi päättää. Aloitteen voi lähettää kuntaan Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sähköpostitse tai toimittaa henkilökohtaisesti. Kuntalaisaloite.fi-palvelu ei ole jokaisessa kunnassa käytössä. 

Jokainen kuntalaisaloite täytyy käsitellä, ja kunnan täytyy antaa aloitteen tekijälle tieto mahdollisista toimenpiteistä. Aloitteiden käsittelyajat vaihtelevat paljon. 

Aloitteen tekijä:

Aloitteen voi tehdä kunnan jäsen eli asukas, yhteisö tai esimerkiksi mökin omistaja. Kuntalaisaloitteeseen tarvitaan yksi tai useampi vastuuhenkilö, joiden tehtävänä on muun muassa toimittaa aloite kuntaan.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kuntalaisista, kunnan tulee ottaa asia käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua asian vireilletulosta.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös alle 18-vuotias tai ulkomaan kansalainen. 

Aloitteen osallistujat eli kannattajat:

Aloitteelle voi ja kannattaa kerätä kannattajia. Aloitteeseen voi osallistua eli sitä voi kannattaa, vaikka ei olisi kunnan asukas, mutta käyttää aloitteessa mainittua palvelua.

Lisätietoa: Kuntalaisaloite.fi  

Kansalaisaloite

Mikä? 

Kansalaisaloite on Suomen kansalaisille perustuslaissa säädetty oikeus vaikuttaa maan lainsäädäntöön. Kansalaisaloite siis tähtää uuden lain säätämiseen tai lain muuttamiseen.

Valmista säädöstekstiä ei tarvitse osata kirjoittaa, kun valitsee vaihtoehdon ”Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä”. Aloite täytyy kuitenkin perustella.

Kansalaisaloitteen pohjalta eduskunnassa on hyväksytty tasa-arvoinen avioliittolaki sekä äitiyslain uudistus.

Vaikka kansalaisaloite ei johtaisi suoraan lain säätämiseen, se voi olla näkyvä tapa saada huomiota asialle. 

Miten?

Varmista, että aloite liittyy uuden lain säätämiseen tai vanhan lain muuttamiseen tai kumoamiseen. Valmistele aloiteteksti ja kerää vähintään viisi vastuuhenkilöä.

Tunnistaudu Kansalaisaloite.fi-verkkopalveluun. Kirjoita aloiteteksti perusteluineen huolellisesti, koska sitä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun se on julkaistu verkkopalvelussa. Kun oikeusministeriö on tarkistanut aloitteen, nimien keruu voi alkaa.

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan vähintään 50 000 kannattajaa eli nimeä, jotta se voidaan ottaa eduskunnan käsittelyyn. Nämä nimet on kerättävä kuuden kuukauden aikana. Nimiä voi kerätä sekä Kansalaisaloite.fi-sivustolla että paperisilla lomakkeilla. 

Aloitteen tekijä:

Aloitteen tekijän täytyy olla täysi-ikäinen eli vähintään 18-vuotias Suomen kansalainen. Aloitteen vireillepanoon tarvitaan vähintään viisi vastuuhenkilöä. 

Aloitteen kannattajat: 

Aloitetta voivat kannattaa täysi-ikäiset Suomen kansalaiset joko verkkopalvelussa tai paperilomakkeella. 

Lisätietoa: Kansalaisaloite.fi 

Eurooppalainen kansalaisaloite

Mikä? 

EU-aloitteella pyritään vaikuttamaan koko Euroopan Unionin lainsäädäntöön. EU:n laajuisen aloitteen tekeminen on ollut mahdollista vuodesta 2012 lähtien. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen voi tehdä sellaisesta asiasta, johon Euroopan komissio voi vaikuttaa. 

Miten? 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten täytyy kerätä järjestäjäryhmä ja laatia aloiteteksti lain säätämisestä tai muuttamisesta. Aloite rekisteröidään EU:n verkkopalveluun.

Aloitteen on kerättävä vähintään miljoona allekirjoitusta seitsemästä EU-maasta, ennen kuin komissio ottaa sen käsittelyynsä. Nimien keräämiseen on 12 kuukautta aikaa. 

Aloitteen tekijä: Aloitteen voi tehdä äänestysikäinen EU-kansalainen. Aloitteen tekemiseen tarvitaan järjestäjäryhmä. Ryhmässä täytyy olla mukana äänioikeutettuja EU-kansalaisia, jotka ovat asukkaina vähintään seitsemässä eri EU-maassa. 

Aloite rekisteröidään Euroopan komissioon, joka tarkistaa aloitteen ja käännättää sen kaikille EU-kielille. Sen jälkeen voit alkaa kerätä aloitteeseen kannattajia. Nimiä voi kerätä verkkopalvelussa ja paperilomakkeilla. 

Aloitteen kannattajat: Allekirjoittajien täytyy olla äänestysikäisiä EU-vaaleissa, eli aloitetta voi kannattaa Suomessa vähintään 18-vuotias. 

Lisätietoa: Eurooppalainen kansalaisaloite 

Adressi

Mikä?

Adressi on vapaamuotoinen tapa saada näkyvyyttä ja tukijoukkoja tärkeälle asialle. 

Miten?

Kuka tahansa voi tehdä adressin lähes mistä tahansa asiasta ja kannattaa adressia. Adressin tekeminen onnistuu esimerkiksi Adressit.com-nettipalvelussa. Nimiä voi kerätä niin pitkään kuin haluaa. 

Lisätietoa Adressit.com 

Nuorten ideat

Mikä?

Nuoret voivat tehdä haluamalleen taholle ehdotuksia ideoiden muodossa Nuortenideat.fi-verkkopalvelussa. 

Miten?

Idean tekemistä varten tulee rekisteröityä verkkopalveluun. Idean voi tehdä yksin tai ryhmänä.

Ideaa voi kannattaa ja siitä voi keskustella rekisteröitymättä. 

Lisätietoa Nuortenideat.fi