Näin järjestät mielenosoituksen tai ilmastolakon

Miten ilmastolakko tai muu mielenosoitus järjestetään? Tässä ohjeet mielenilmaisun toteuttamiseen. 

Noudata mielenosoituksissa kulloinkin voimassaolevia ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

  1. Tarvitaanko lupaa? Mielenosoitusta eli yleistä kokousta varten ei tarvita lupaa. (Huomaa, että yleinen kokous on eri asia kuin yleisötilaisuus! Yleistä kokouksta eli mielenosoitusta ja yleisötilaisuuksia koskevat osittain eri säännökset, ja on syytä olla käyttämättä sanaa tilaisuus, jos kyse on mielenosoituksesta.)
    Perustuslain kokoontumisvapaus tarkoittaa, että kaikilla on oikeus lupaa kysymättä järjestää yleinen kokous tai osallistua sellaiseen.Tee kuitenkin poliisille ilmoitus 24 tuntia ennen tapahtumaa, jotta poliisi voi arvioida oman kapasiteettinsa tarpeen kokouksen turvaamisessa. Ilmoituslomake on sähköisenä tai tulostettavana poliisin verkkopalvelussa nimellä Ilmoitus yleisestä kokouksesta. Kirjaudu verkkopalveluun ja täytä lomake. Valitse järjestäjäksi Kotitalous. Ilmoita kokouksen järjestäjä, tarkoitus, paikka, alkamis- ja päättymisaika, mahdolliset järjestyksenvalvojat ja käytettävät välineet. Ilmoituksen voi tehdä myös suullisesti.Vaikka et olisi tehnyt ilmoitusta ajoissa, mielenosoitusta ei yleensä estetä. Poliisi voi pyytää siirtämään tapahtuman johonkin toiseen paikkaan. Poliisin tehtävä on turvata mielenosoitus, vaikka siitä ei olisi tehty ilmoitusta.
  1. Tarvitaanko vastuuhenkilöä? Mikä hänen tehtävänsä on? Poliisille ilmoitetaan mielenosoituksen yhteyshenkilö ja puhelinnumero, josta hän on tavoitettavissa. Poliisi voi kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja ennen mielenosoitusta tai olla yhteydessä sen aikana.
  1. Kuka saa järjestää mielenosoituksen? Mielenosoituksen järjestäjän tulee lähtökohtaisesti olla täysi-ikäinen. Kuitenkin 15 vuotta täyttänyt voi olla järjestäjänä, jos pystyy huolehtimaan siihen kuuluvista velvollisuuksista, ja alle 15-vuotias voi järjestää mielenosoituksen yhdessä täysi-ikäisen kanssa. Poliisi arvioi ilmoituksenteon yhteydessä, onko järjestäjä kykenevä huolehtimaan velvollisuuksistaan.
  1. Tarvitaanko järjestyksenvalvojaa? Järjestyksenvalvojia yleiseen kokoukseen ei laissa vaadita, mutta mielenosoituksen turvallisuudesta täytyy huolehtia niin, että kokouksesta ei aiheudu vaaraa. Mielenosoituksen turvaaminen on poliisin velvollisuus.Jos kyseessä on satojen ihmisten mielenosoitus, voi olla mielenosoittajien turvallisuuden mukaista, että paikalla on tapahtumaa turvaamassa kokeneita, tutkinnon suorittaneita järjestyksenvalvojia, mutta järjestyksenvalvojien puute ei saa olla mielenosoituksen järjestämisen este. Järjestyksenvalvojakortin suorittaneita henkilöitä voi kysellä paikallisilta seuroilta ja järjestöiltä.
  1. Missä mielenosoituksen voi järjestää? Yleisen kokouksen voi järjestää paikassa, jossa turvallisuus ei vaarannu eikä kokouksesta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle tai liikenteelle. Jos samaan paikkaan on ilmoitettu useampia mielenosoituksia samaan aikaan, etusija on ensimmäiseksi ilmoittaneella ryhmällä. 
  1. Mitä kannattaa ottaa mukaan? Kavereita. Lämpimät tai suojaavat, joka tapauksessa säänkestävät vaatteet. Megafoni, jos tarkoitus on huudattaa iskulauseita. Kylttejä ja banderolleja. Vesipullo. Evästä, jonka voit syödä vauhdissa. 

Lue Amnestyn sivuilta kokoontumisvapauden käsikirja 

Mielenosoituksista poliisin sivuilla 

Fridays for Future Suomi on kokenut nuorten ilmastolakkojen järjestäjä 

Toivoa ja toimintaa -sivustolla on hyviä neuvoja koulun osallistumisesta ilmastolakkoon.

 

Artikkelia varten on konsultoitu oikeustieteen tohtori Kalevi Hölttää.