Tietoa muilla sivustoilla

Suosittelemme näitä sivustoja, joilta saat suomeksi tutkittua tietoa ilmastokriisistä, lajikadosta ja erilaisista toimintamahdollisuuksista. 

BIOS/Ekologinen jälleenrakennus: vastaus kestävyyskriisiin

Itsenäinen ja monitieteinen BIOS-tutkimusyksikkö tutkii ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää kansalaisten ja päättäjien ennakointikykyä. Ekologinen jälleenrakennus on yhteiskunnan kaikkiin tasoihin vaikuttava ratkaisumahdollisuus. 

Hyvän sään aikana: monipuolista journalismia ilmastosta

Hyvän sään aikana on 2018 perustettu journalistinen verkkojulkaisu, joka keskittyy laajentamaan näkökulmia ilmastonmuutoksesta Suomessa. Julkaisussa nostetaan esiin tulevia muutoksia ja pohditaan, mitä on vielä tehtävissä. Verkkomedian sisällöt avaavat ilmastopolitiikan taustoja, esittelevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi tekijät käyvät siellä, missä ilmastonmuutos jo näkyy tavalla tai toisella.

Ilmasto-opas: perustietoa ilmastonmuutoksesta

Ilmasto-opas.fi kokoaa yhteen osoitteeseen ja yhtenäiseen muotoon käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksesta ja ratkaisuista. Sivuston tarkoitus on yhteiskunnan ja kansalaisten tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Luomus.fi: tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta

Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista lajeihin ja suojelumenetelmien kehittämisestä. 

Luonto ja tunteet: psykologiset tekijät ekologisen kriisin taustalla

Luonto ja ekologinen kriisi herättävät voimakkaita tunnereaktioita, joiden syitä ja seurauksia avataan sivustolla. Sivustolta löytyy materiaalia opetus- ja koulutusalan toimijoille ja viestinnän tueksi, ensiapua ympäristöahdistukseen sekä toimintavinkkejä. 

Planeetan rajat: journalistit kestävyyskriisin kimpussa

Planeetan rajat on journalistinen toimisto, joka etsii ratkaisuja ekologiseen kestävyyskriisiin. Sivustolla julkaistaan pitkiä artikkeleita, lyhytdokumentteja ja somevideoita. 

Suomen ilmastopaneeli: asiantuntijuutta päätöksentekoon

lmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa. Sivustolla julkaistaan raportteja ja asiantuntijoiden artikkeleita. 

Toivoa ja toimintaa: tunteiden käsittelyä ja toimintaa

Opettajille ja nuorille suunnattu materiaali- ja tietopankki ympäristötunteista ja erilaisista toimintamalleista.