Toimijat5 MIN lukuaika

Anna-Kaisa Koski kampanjoi hiilivapaan Suomen puolesta

Anna-Kaisa Koski

Taiteen tutkija, Hiilivapaa Suomi -kampanjan vapaaehtoinen, Helsinki

“Tulin Hiilivapaa Suomi -kampanjaan mukaan kuumana kesänä 2016. Luin silloin Naomi Kleinin kirjaa Tämä muuttaa kaiken, ja minulle tuli siitä tunne, jolle on nykyään sanakin: ilmastoahdistus. En pystynyt jatkamaan kirjan lukemista, ennen kuin löysin paikan, jossa voisi tehdä asialle jotain. 

Googlaamalla löysin Hiilivapaa Suomen uusien illan, joka oli tulossa heti alkusyksystä. Lähdin mukaan ilmastotoimintaan, koska siinä vaiheessa kun heräsin tilanteen vakavuuteen, en voinut jatkaa tekemättä mitään.

Kampanjoidessa oppii 

Hiilivapaa Suomi -kampanjan tausta on Hiilivapaa Helsinki -kampanjassa, jonka tuloksena Helsinki päätti sulkea Hanasaaren hiilivoimalan vuonna viimeistään vuonna 2024. Olen kampanjaviestinnän sisältövastaava. Tuotan aineistoa verkkosivuille ja taustatietoa lobbaamisen tueksi. 

Kampanja on ollut minulle kiinnostava tapa vaikuttaa, koska se keskittyy poliittisen päätöksenteon nopeuttamiseen ilmastoasioissa, erityisesti suhteessa energiapolitiikkaan. Olen oppinut paljon esimerkiksi maalämpöpumpuista, kuntapolitiikasta ja kaikista mahdollisesta fossiilisiin polttoaineisiin liittyvistä asioista. 

Viestinnässä teemme kaikenlaista somepostauksista ja twitter-keskustelusta media-aamiaisiin ja seminaareihin, joihin olemme tuoneet esimerkiksi kuntapäättäjiä ja energiayhtiöiden edustajia keskustelemaan. Välillä järjestämme pieniä mielenosoituksia, eli esimerkiksi otamme kuvan jonkin viestin kanssa hiilivoimalan vieressä. 

Toisaalta kampanjaamme kuuluu myös paljon asiantuntijatyötä, eli selvitämme uusiutuvan energian ratkaisuja, EU:n päästökauppapolitiikkaa ja erilaisia kytköksiä, joita fossiiliyhtiöillä on. Viestinnällä olemme tuoneet vaikuttamisen paikkoja tavallisten kansalaisten ulottuville. 

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Vaikuttamista suuripäästöisimpiin yrityksiin

Olemme tehneet Suomessa paikalliskampanjoita kaupungeissa, joissa on ollut isoja kivihiilivoimaloita, mutta nyt tutkimme tarkemmin myös suomalaisia yhtiöitä ja niiden toimintaa Suomen rajojen ulkopuolella. 

Olemme vuosittain hieman vaihdelleet tavoitettamme. Olemme esimerkiksi arvioineet vaalikoneiden perusteella ehdokkaita ja heidän ilmastokantojaan ja viestineet sitä, ketä missäkin puolueessa kannattaa äänestää. Nyt teemme yritysvaikuttamisen kampanjaa, joka kohdistuu Suomen suuripäästöisimpiin yrityksiin. 

Nyt teemme yritysvaikuttamisen kampanjaa, joka kohdistuu Suomen suuripäästöisimpiin yrityksiin. 

Tällä hetkellä työstämme tietopakettia yrityskampanjamme tueksi. Keskitymme parhaillaan energiayhtiö Fortumiin, jolla on kansainvälisiä kivihiili- ja maakaasuomistuksia. Lobbaamme Suomen hallitusta, jotta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite ohjaisi myös omistajaohjauspolitiiikkaa Suomen omistamissa yrityksissä. 

Selvitämme myös sitä, miten jotkut fossiiliyhtiöt haastavat valtioita oikeuteen epädemokraattiseen välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettelyssä kolme asianajajaa päättää suljettujen seinien sisällä asioista, jotka kansallisissa oikeuslaitoksissa menisivät tuomarin päätettäviksi julkisessa käsittelyssä.

Asiantuntija-aktivismia ja joulupukin esittämistä

Hiilivapaa Suomessa on eri-ikäisiä vapaaehtoisia monenlaisista taustoista. Osa jää vuosiksi mukaan, ja osa tulee hetkeksi piipahtamaan. Mukaan voi tulla ilman aiempaa kokemusta tai tietoa, sillä tavalla olen itsekin aikoinaan mukaan päätynyt. Osa ihmisistä on perillä ilmastonmuutoksesta tullessaan mukaan, ja osa tulee oppimaan asioista ja tekemään yhdessä. Yhdessä vaikeatkin asiat tulevat helpommin tutuiksi kuin yksin pänttäämällä. 

Olen koulutukseltani taiteen tutkija ja nykytaiteen kuraattori. Kun aloitin ilmastotoiminnan, minulla oli hyvin pintapuolinen tietämys siitä, mihin kaikkeen ilmastonmuutos kytkeytyy ja mistä se erityisesti johtuu. Vapaaehtoisena olen oppinut tosi paljon asioista, joista en muuten olisi tiennyt.

Kampanjassa on todella monipuolisia tehtäviä. Meillä voi tehdä pitkäjänteistä asiantuntija-aktivismia ja selvityksiä ja pääsee sukeltamaan syvälle energiapolitiikkaan, tai voi tulla mukaan esimerkiksi laittamaan ruokaa työpajapäivään. Viime vuonna yksi vapaaehtoisistamme esitti vaalikampanjassa joulupukkia. 

Ilmastoahdistuksen pääsee kanavoimaan toimintaan

Oma ilmastoahdistukseni on tällä hetkellä hoidossa, sillä pystyn kanavoimaan epämukavia tunteita toimintaan. Vaikka olen ollut mukana vasta muutaman vuoden, olen nähnyt paljon kehitystä. Ilmastonmuutos on noussut puheenaiheeksi ja huolenaiheeksi ihan toisella tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. 

Ilmastonmuutos on noussut puheenaiheeksi ja huolenaiheeksi ihan toisella tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. 

Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaalit olivat selkeästi erilaiset vaalit ilmastonäkökulmasta kuin koskaan aikaisemmin. Ilmastonmuutoksesta puhuttiin paljon, ja kaikki hallituspuolueet sitoutuivat työskentelemään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Edelleen tarvitaan lisää painetta, mutta suhtaudun toiveikkaasti siihen, että lähivuosina nähdään muutosta.

Ilmastotoiminta ja siihen liittyvä yhteisöllisyys ovat tuoneet minulle jaksamista ja energiaa. Muiden vapaaehtoisten kanssa pystyy aika suoraan puhumaan omista huolenaiheistaan ja suunnitelemaan yhdessä, miten muuttaa maailmaa. Se nostaa taakkaa omilta harteilta.”  

Hiilivapaa Suomen esittely

Hiilivapaa Suomen kotisivut

Hiilivapaa Suomen somekanavat:

Hiilivapaa Suomi Facebookissa

Hiilivapaa Suomi Instagramissa 

Hiilivapaa Suomi Twitterissa