WWF Suomi

WWF on maailman vaikuttavin ympäristöjärjestö. WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa ja toimisto noin 50 maassa. Meidän tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta. Ilmastotyömme tärkein tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ihmisille ja ympäristölle. Vaikutamme päätöksentekoon poliittisissa neuvottelupöydissä ja asiantuntijaryhmissä sekä toimimme tehokkaasti kenttähankkeissa eri puolilla maailmaa ja Suomea.

Suomessa toimimme koko maassa: järjestämme muun muassa talkooleirejä, vieraslajitalkoita ja virtavesitalkoita, jotka ovat avoimia kaikille. Toimintaamme voi tukea myös lahjoittamalla tai ryhtymällä esimerkiksi Ilmasto-kummiksi.