Suomen Ekomodernistit

Suomen Ekomodernistit haluaa edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia tiedettä ja teknologiaa hyödyntäen. Ihminen ei selviä ilman luontoa, mutta toisaalta luonnonsuojelu vaatii hyvinvoivan yhteiskunnan. Yhteiskunta koostuu ihmisistä, joiden tarpeita ei voi unohtaa, sillä oma selviytyminen ohittaa aina halun ympäristönsuojeluun. Globaali energiankulutus kasvaa monitahoisista syistä ja kehittyvien maiden ihmisillä on oikeudenmukaisuuden nimissä oltava mahdollisuus nostaa elintasoaan. Talouskasvu ei ole itsessään paha asia, mutta sen täytyy tapahtua luonnon kestävyyden asettamissa rajoissa, monimuotoisuutta kunnioittaen. Ihmisen vaikutus villiin luontoon tulee minimoida.

Ekomodernisteille tärkeintä on ympäristönsuojelutoimien vaikuttavuus, ei niiden suosio. Tieteellisesti tehokkaimmiksi todetut keinot täytyy ottaa käyttöön päästöjen ja biodiversiteettikadon vähentämiseksi. Ihmisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimoimisen keinoihin kuuluvat myös ydinvoima ja kasvien geenimanipulointi. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen eivät riitä yksittäisten ihmisten toimet, vaan siihen tarvitaan laajamittaisia yhteiskunnallisia päätöksiä. Markkinavoimat voidaan valjastaa mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, kun kasvihuonepäästöille ja luonnon vahingoittamiselle asetetaan riittävän suuri, kulutusta ohjaava hinta.

Suomen Ekomodernistit on poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka jäsenistä löytyy kaikkien puoluekantojen edustajia. Yhdistävinä tekijöinä ovat asia- ja ratkaisukeskeisyys sekä pyrkimys tiedepohjaiseen keskusteluun rakentavassa hengessä. Ekomodernistit pyrkivät vaikuttamaan ilmastopolitiikkaan mm. kirjoittamalla lausuntoja, järjestämällä seminaareja ja osallistumalla erilaisiin ilmastotapahtumiin. Mukaan pääsee helposti ja osallistua voi haluamallaan tavalla. Uudet aktiiviset tekijät ovat aina tervetulleita, mutta porukkaan voi tulla ihan vain oppimaan uutta ja haastamaan omia näkemyksiään. Tervetuloa!

Suomen Ekomodernistit verkossa
Email: info@ekomodernismi.fi

Suomen Ekomodernistit Facebookissa
Avoin Facebook-keskusteluryhmä

Suomen Ekomodernistit Twitterissä: @Ekomodernistit

Suomen Ekomodernistit Instagramissa: @ekomodernistit