Natur och Miljö

Delta i klimataktivism på svenska!

Du kan hjälpa naturen och klimatet på många sätt. Bli medlem i Natur och Miljö för att visa att du står på naturens sida. Medlemskap i en miljöorganisation signalerar att det här är ett viktigt tema i vårt samhälle. Ju flera vi är, desto större inverkan har vi hos beslutsfattare

I lokalföreningarna runtom i Svenskfinland hittar du likasinnade och kan tillsammans med andra engagera dig för att motverka klimatförändringen. I Natur och Miljö finns också utrymme för nätverk och grupper som fokuserar på ett visst tema, till exempel klimatet.

Vill du träffa andra som vill lära sig mer och kanske ordna en svenskspråkig filmkväll om klimatet? Diskutera och förstå aktuell miljöpolitik, och kanske bli inspirerad till att skriva en insändare eller kontakta en lokalpolitiker för att ställa knepiga frågor om dåliga beslut? Eller kanske ordna en klädbytardag för att uppmärksamma klädernas stora miljöpåverkan?

Kom med och grunda ett nätverk för klimataktivism på svenska! Genom digitala kanaler och virtuella möten möjliggör vi deltagande från alla håll i Finland.

Anmäl dig som volontär genom blanketten på Natur och Miljös hemsida.

Visa ditt stöd för klimatarbetet genom att bli medlem i Natur och Miljö.

Följ Natur och Miljö i sociala medier:
Facebook: www.facebook.com/NaturochMiljo/

Instagram: instagram.com/naturochmiljo/

Twitter: https://twitter.com/NaturMiljo