Maan ystävät ry

Ympäristöjärjestö Maan ystävät ry:ssä maailma nähdään kokonaisuutena, jossa erilaiset kysymykset nivoutuvat toisiinsa. Ekologisesti kestävämmän maailman tavoittelemissa sosiaaliset kysymykset ovat keskeisiä. Tasa-arvo ja demokratia näkyy järjestön toiminnassa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Maan ystävien toiminta on avointa, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja ehdottoman väkivallatonta. Toimintakulttuurissa huomioidaan toisista huolenpitäminen ja toimijoiden erilaiset kyvyt, elämäntilanteet, valmiudet ja jaksaminen. Osallistuminen pyritään mahdollistamaan kullekin sopivalla tavalla.

Maan ystävien vapaaehtoistoimintaan voi osallistua paikallisryhmien, toimintaryhmien ja kampanjoiden kautta. Helsingin, Porvoon, Tampereen, Porin ja Oulun aktiiviset paikallisryhmät muun muassa järjestävät tapahtumia ja lukupiirejä, ottavat kantaa paikallisiin kysymyksiin sekä tukevat erilaisia verkostoja ja kampanjoita. Eri paikallisryhmien toimintaa yhdistää erilaisten keinojen kehittäminen ja käyttöönotto, jolla suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja toimitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eri toimintaryhmät muun muassa edistävät niin kestävän ruokajärjestelmän rakentumista kuin sademetsien suojelemista sekä ottavat kantaa kaivospolitiikkaan ja vesikysymyksiin liittyen. Hiilivapaa Suomi -kampanjan tavoitteena on, että Suomi luopuu fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä korvaten ne uusituvalla energialla.

Paikallis- ja toimintaryhmät järjestävät omannäköistään toimintaa, jossa niin suunta kuin toimintamuodotkin valikoituvat aktiivisten tekijöiden mielenkiinnon ja järjestön kriteerien mukaan. Toiminta- ja paikallisryhmiin pääsee mukaan tulemalla tapahtumiin, ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön tai liittymällä postituslistoillemme.

Muutos ei tapahdu itsestään – se on tehtävä!

Maan ystävät verkossa www.maanystavat.fi

Maan ystävät Facebookissa www.facebook.com/maanystavat

Maan ystävät Instagramissa @maanystavat www.instagram.com/maanystavat

Maan ystävät Twitterissä @maanystavat www.twitter.com/maanystavat