Ilmastorintama

Ilmastorintama rohkaisee kansalaisia ja eri ammattiryhmiä toimimaan yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja miettimään, mitä annettavaa omalla ammattikunnalla on ilmastokeskusteluun ja -toimintaan.

Ilmastorintaman kautta ammattikunnat pääsevät jakamaan hyviä käytäntöjä niin alan sisällä kuin viestimään asiasta suurelle yleisölle. Yksi esimerkki on Psykologien ilmastorintaman Uudenvuoden ilmastolupaus -kampanja, jossa ihmisiä kannustettiin tekemään ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä uudenvuodenlupauksia. Samalla tuotiin esiin psykologian näkökulmaa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastoahdistukseen.

Taiteilijoiden ilmastorintama taas on antanut oman panoksensa auttamalla Ilmastorintaman kampanjoiden viestinnässä ja toteuttamalla mm. https://hiiliosinko.fi -sivuston graafisen suunnittelun ja koodauksen.

Kampanjoiden lisäksi Ilmastorintama tekee asiantuntijatyötä, jolla vaikutetaan kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja systeemisen muutoksen edistämiseen. Toiminta tapahtuu pääosin verkossa, joten toimintaan voi osallistua mistä tahansa.

Pienimmillään toimintaan osallistuminen voi tarkoittaa Ilmastorintaman Facebook-ryhmän seuraamista ja esimerkiksi vetoomusten allekirjoittamista. Voit myös seurata Psykologien ilmastorintaman Facebook-sivua.

Seuraavaksi pyrimme kasvattamaan ammattikohtaisten ryhmien määrää. Siksi toimintaan kaivataan erityisesti ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita oman ammattikunnan tuomisesta mukaan talkoisiin!