Kuten ilmastonmuutos, myös ilmastotoiminta on globaalia

Ilmastokriisi kasvattaa globaalia epätasa-arvoa.