Anna-Kaisa Koski kampanjoi hiilivapaan Suomen puolesta

Toimijat5 MIN lukuaika

Anna

Anna-Kaisa Koski

Taiteen tutkija, Hiilivapaa Suomi -kampanjan vapaaehtoinen, Helsinki

“Tulin Hiilivapaa Suomi -kampanjaan mukaan kuumana kesänä 2016. Luin silloin Naomi Kleinin kirjaa Tämä muuttaa kaiken, ja minulle tuli siitä tunne, jolle on nykyään sanakin: ilmastoahdistus. En pystynyt jatkamaan kirjan lukemista, ennen kuin löysin paikan, jossa voisi tehdä asialle jotain. 

Googlaamalla löysin Hiilivapaa Suomen uusien illan, joka oli tulossa heti alkusyksystä. Lähdin mukaan ilmastotoimintaan, koska siinä vaiheessa kun heräsin tilanteen vakavuuteen, en voinut jatkaa tekemättä mitään.

Kampanjoidessa oppii 

Hiilivapaa Suomi -kampanjan tausta on Hiilivapaa Helsinki -kampanjassa, jonka tuloksena Helsinki päätti sulkea Hanasaaren hiilivoimalan vuonna viimeistään vuonna 2024. Olen kampanjaviestinnän sisältövastaava. Tuotan aineistoa verkkosivuille ja taustatietoa lobbaamisen tueksi. 

Kampanja on ollut minulle kiinnostava tapa vaikuttaa, koska se keskittyy poliittisen päätöksenteon nopeuttamiseen ilmastoasioissa, erityisesti suhteessa energiapolitiikkaan. Olen oppinut paljon esimerkiksi maalämpöpumpuista, kuntapolitiikasta ja kaikista mahdollisesta fossiilisiin polttoaineisiin liittyvistä asioista. 

Viestinnässä teemme kaikenlaista somepostauksista ja twitter-keskustelusta media-aamiaisiin ja seminaareihin, joihin olemme tuoneet esimerkiksi kuntapäättäjiä ja energiayhtiöiden edustajia keskustelemaan. Välillä järjestämme pieniä mielenosoituksia, eli esimerkiksi otamme kuvan jonkin viestin kanssa hiilivoimalan vieressä. 

Toisaalta kampanjaamme kuuluu myös paljon asiantuntijatyötä, eli selvitämme uusiutuvan energian ratkaisuja, EU:n päästökauppapolitiikkaa ja erilaisia kytköksiä, joita fossiiliyhtiöillä on. Viestinnällä olemme tuoneet vaikuttamisen paikkoja tavallisten kansalaisten ulottuville. 

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Vaikuttamista suuripäästöisimpiin yrityksiin

Olemme tehneet Suomessa paikalliskampanjoita kaupungeissa, joissa on ollut isoja kivihiilivoimaloita, mutta nyt tutkimme tarkemmin myös suomalaisia yhtiöitä ja niiden toimintaa Suomen rajojen ulkopuolella. 

Olemme vuosittain hieman vaihdelleet tavoitettamme. Olemme esimerkiksi arvioineet vaalikoneiden perusteella ehdokkaita ja heidän ilmastokantojaan ja viestineet sitä, ketä missäkin puolueessa kannattaa äänestää. Nyt teemme yritysvaikuttamisen kampanjaa, joka kohdistuu Suomen suuripäästöisimpiin yrityksiin. 

Nyt teemme yritysvaikuttamisen kampanjaa, joka kohdistuu Suomen suuripäästöisimpiin yrityksiin. 

Tällä hetkellä työstämme tietopakettia yrityskampanjamme tueksi. Keskitymme parhaillaan energiayhtiö Fortumiin, jolla on kansainvälisiä kivihiili- ja maakaasuomistuksia. Lobbaamme Suomen hallitusta, jotta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite ohjaisi myös omistajaohjauspolitiiikkaa Suomen omistamissa yrityksissä. 

Selvitämme myös sitä, miten jotkut fossiiliyhtiöt haastavat valtioita oikeuteen epädemokraattiseen välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettelyssä kolme asianajajaa päättää suljettujen seinien sisällä asioista, jotka kansallisissa oikeuslaitoksissa menisivät tuomarin päätettäviksi julkisessa käsittelyssä.

Asiantuntija-aktivismia ja joulupukin esittämistä

Hiilivapaa Suomessa on eri-ikäisiä vapaaehtoisia monenlaisista taustoista. Osa jää vuosiksi mukaan, ja osa tulee hetkeksi piipahtamaan. Mukaan voi tulla ilman aiempaa kokemusta tai tietoa, sillä tavalla olen itsekin aikoinaan mukaan päätynyt. Osa ihmisistä on perillä ilmastonmuutoksesta tullessaan mukaan, ja osa tulee oppimaan asioista ja tekemään yhdessä. Yhdessä vaikeatkin asiat tulevat helpommin tutuiksi kuin yksin pänttäämällä. 

Olen koulutukseltani taiteen tutkija ja nykytaiteen kuraattori. Kun aloitin ilmastotoiminnan, minulla oli hyvin pintapuolinen tietämys siitä, mihin kaikkeen ilmastonmuutos kytkeytyy ja mistä se erityisesti johtuu. Vapaaehtoisena olen oppinut tosi paljon asioista, joista en muuten olisi tiennyt.

Kampanjassa on todella monipuolisia tehtäviä. Meillä voi tehdä pitkäjänteistä asiantuntija-aktivismia ja selvityksiä ja pääsee sukeltamaan syvälle energiapolitiikkaan, tai voi tulla mukaan esimerkiksi laittamaan ruokaa työpajapäivään. Viime vuonna yksi vapaaehtoisistamme esitti vaalikampanjassa joulupukkia. 

Ilmastoahdistuksen pääsee kanavoimaan toimintaan

Oma ilmastoahdistukseni on tällä hetkellä hoidossa, sillä pystyn kanavoimaan epämukavia tunteita toimintaan. Vaikka olen ollut mukana vasta muutaman vuoden, olen nähnyt paljon kehitystä. Ilmastonmuutos on noussut puheenaiheeksi ja huolenaiheeksi ihan toisella tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. 

Ilmastonmuutos on noussut puheenaiheeksi ja huolenaiheeksi ihan toisella tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. 

Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaalit olivat selkeästi erilaiset vaalit ilmastonäkökulmasta kuin koskaan aikaisemmin. Ilmastonmuutoksesta puhuttiin paljon, ja kaikki hallituspuolueet sitoutuivat työskentelemään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Edelleen tarvitaan lisää painetta, mutta suhtaudun toiveikkaasti siihen, että lähivuosina nähdään muutosta.

Ilmastotoiminta ja siihen liittyvä yhteisöllisyys ovat tuoneet minulle jaksamista ja energiaa. Muiden vapaaehtoisten kanssa pystyy aika suoraan puhumaan omista huolenaiheistaan ja suunnitelemaan yhdessä, miten muuttaa maailmaa. Se nostaa taakkaa omilta harteilta.”  

Hiilivapaa Suomen esittely

Hiilivapaa Suomen kotisivut

Hiilivapaa Suomen somekanavat:

Hiilivapaa Suomi Facebookissa

Hiilivapaa Suomi Instagramissa 

Hiilivapaa Suomi Twitterissa 


Roope Kaaronen keräsi Suomen tutkijayhteisöltä yli 1200 allekirjoitusta ilmastolakkolaisille osoitettuun tukikirjeeseen

Anna

”Kipinä omaan ilmastotoimintaani lähti nuorten esimerkillisistä ilmastomielenosoituksista ja niistä seuranneesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, jossa valitettavan usein nuorten toimintaa myös vähäteltiin. Lähdimme keskustelemaan somessa siitä, miten tiedeyhteisö voisi Suomessakin (Britannian tavoin) osoittaa tukensa ilmastolakkoileville nuorille.

Julkaisemamme tukikirje oli mielestäni vähintä, mitä tiedeyhteisö voi tehdä tukeakseen ilmastoliikettä. Tutkijana saa jatkuvasti lukea tuloksia ja raportteja, jotka korostavat ilmastotoimien kiireellisyyttä. Oli hienoa nähdä, että nuoret ottavat viestin vakavasti. 

Toimintamuotona tukikirje oli tuttu kansainvälisestä mediasta ja tuntui siinä mielessä helpolta, mutta silti vaikuttavalta tavalta tukea ilmastolakkoilijoiden toimintaa.

Julkaisemamme tukikirje oli mielestäni vähintä, mitä tiedeyhteisö voi tehdä tukeakseen ilmastoliikettä.

Ilmastotoiminta on antanut minulle ainakin merkityksellisyyden tunnetta – siis sitä, että yhteiskunnallista vaikuttamista on melko helppo lähteä rakentamaan muunkin kuin tutkimustoiminnan kautta, kunhan vain lähtee mukaan tekemään. 

Prosessin yhteydessä sain myös lukuisia hyviä kontakteja niin aktivistien, tutkijoiden kuin mediankin puolelta. Ikimuistoisimpia hetkiä tähän mennessä ilmastotoiminnassa ovat varmastikin olleet suuret ilmastomielenosoitukset maaliskuussa ja syyskuussa 2019. En ole koskaan nähnyt niin monimuotoista ja vahvaa joukkoa yhteisellä asialla.

Kestävyyskriisin vastaaminen saattaa edetä yhteiskunnassa nopeammin kuin osaamme tällä hetkellä kuvitella

Olen ympäristöpolitiikan tutkijatohtori Helsingin ja Amsterdamin yliopistoissa. Teen työtäni kestävyystieteen, käyttäytymistieteen ja kognitiotieteen risteyskohdissa. Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää paremmin, miten kestävät kulttuurit sekä toiminta- ja ajattelumallit voivat syntyä ja kehittyä. 

Uskon, että olemme lähellä niin sanottua sosiaalista keikahduspistettä, jossa kestävyyskriisi aletaan nopealla aikataululla ottamaan merkittävästi vakavammin. Nuorten ilmastolakot olivat yksi merkittävistä signaaleista tähän suuntaan. On kuitenkin tehtävä vielä valtavasti töitä, ennen kuin tilanteeseen suhtaudutaan riittävällä kiireellä.

Valitsin tämän toimintamuodon sen takia, että sitä oli helppo koordinoida sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Nämä toimintamuodot kun ovat muutoinkin tutkijoille yhä tutumpia. Kyllähän siinä vaiheessa hieman jännitti, kun yhteydenottoja tuli uutis- ja radiotoimittajilta. Lähinnä jännitti se, miten tukikirje kehystettäisiin mediassa – positiivisessa vai kriittisessä valossa. Suurin apu oli kollegoilta, jotka tunsivat miten lehdistön kanssa toimitaan ja miten viestiä saadaan tehokkaimmin levitettyä sekä perinteisten että sosiaalisen median kautta.

Päällimmäisenä toimintaani ohjasi huoli siitä, että ilmasto-, biodiversiteetti- ja kestävyyskriisiin yleisestikään ei suhtauduta riittävällä vakavuudella. Kyllähän tästä oppi paljon, etenkin vuorovaikutustaitoja median edustajien kanssa. Kokemus alensi myös kynnystä osallistua jatkossakin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Ilmastotoiminnan seurauksena myös kontaktiverkostoni on laajentunut. Toiminnan myötä on tullut esimerkiksi jatkossakin kutsuja asiantuntijahaastatteluihin ja radio-ohjelmiin sekä olen tutustunut lukuisiin järjestökentän edustajiin.

Käytännön tekemisen kautta löytyy nopeimmin oma tapa vaikuttaa

Olen huomannut, että ympäristöasioista keskusteleminen sosiaalisissa verkostoissa on usein melko hankalaa. Monesti kerrottuani tutkimusaiheistani monet esimerkiksi olettavat saman tien, että syyllistän heitä yksilötason valinnoistaan. Näin ei kuitenkaan ole – käyttäytyminen on aina fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tuote, ja pelkästään yksilötasoon keskittymällä emme pääse kovinkaan pitkälle. 

Lisäksi jotkut puolitutut ovat kyselleet ’agendastani’, ikään kuin ympäristötoiminnassa olisi väistämättä puoluesidonnaisia intressejä. Ehkä hankalinta ympäristötoiminnassa oli se, miten nopeasti internetissä ja sosiaalisessa mediassa omaa nimeä yhdistettiin jos jonkinlaiseen aatteeseen ja liikkeeseen, jota en kokenut edustavani.

Uskon, että laajempien yleisöjen puhumista ja osallistumista ilmastoasioihin helpottaisi ainakin se, että ihmiset ymmärtäisivät, että kestävyyskriisistä voi ja pitää uskaltaa puhua, vaikka ei itse käyttäytyisikään täydellisesti.

Uskon, että laajempien yleisöjen puhumista ja osallistumista ilmastoasioihin helpottaisi ainakin se, että ihmiset ymmärtäisivät, että kestävyyskriisistä voi ja pitää uskaltaa puhua, vaikka ei itse käyttäytyisikään täydellisesti. Ainoastaan avoimella keskustelulla voimme kehittää uusia normeja ja käytäntöjä.

Paras tai helpoin tapa lähteä ilmastotoimintaan on luultavasti välttää märehtimästä sitä, mikä olisi itselle sopivin muoto, ja sen sijaan lähteä rohkeasti kokeilemaan, miltä aktivismin eri muodot tuntuvat. Mielenosoitukset ovat vain yksi muoto monista – myös järjestötoimintaa tai muuta pienyhteisötoimintaa voi kokeilla.

Ennen kaikkea minua auttavat jaksamaan hyvät suhteet läheisiin ja sosiaalinen tukiverkko. Mutta myös ymmärrys siitä, että aina ei voi olla kaikessa mukana ja että on levättävä, kun siltä tuntuu. On tietenkin myös tärkeää, että näistä asioista voi vapaasti keskustella tuttujen ja kollegoiden kanssa.”

Roopen kolme vinkkiä aloittelevalle ilmastotoimijalle

  • Lähde empimättä mukaan. Itsekin karsastin pitkään esimerkiksi mielenosoituksiin osallistumista, mutta nykyään se tuntuu jo aivan luontevalta.
  • Ota yhteyttä muihin samanmielisiin. Ilmastoaktivistit ovat liki poikkeuksetta äärimmäisen mukavaa ja yhteistyöhaluista kansaa.
  • Omilla vahvuuksillaan voi kontribuoida ja omaa alaa on tärkeä tuoda liikkeeseen mukaan. Kaikille osaajille on paikkansa ympäristöliikkeesä, sillä lopulta kestävyyskriisi koskee meitä kaikkia.

Roopen kolme vinkkiä jaksamiseen 

  • Älä polta itseäsi loppuun. Muista levätä ja pitää taukoa, jos siltä tuntuu. Ilmastotoiminta on kestävyyslaji.
  • Etsi ympärillesi ihmisiä, joiden kanssa voit avoimesti ja rehellisesti keskustella sekä turhautumisista että onnistumisista.
  • Yritä olla seuraamatta liian tarkkaan, mitä internetin ja sosiaalisen median syvimmissä syövereissä keskustellaan. Tärkeintä on keskittyä oleelliseen toimintaan ja vahvistaa kestävyysliikettä edistäviä viestejä.


Planin nuoret ilmastotsempparit kiittävät päättäjiä, kun siihen on aihetta

Anna

Teksti: Niina Ratilainen, Plan Suomi

“Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta ja erityisesti ilmastojutuista. Olen miettinyt pitkään, miten voisin itse nuorena vaikuttaa ilmastojuttuihin, ja Planilla aukeni hyvä ja mukava tilaisuus tarttua toimeen!”

Ilmastotsemppareiden toiminnassa kannustetaan päättäjiä tekemään ilmaston kannalta hyviä päätöksiä ja kiitetään kansanedustajia, jotka ovat pitäneet esillä ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. Keväällä 2019 käytiin historialliset eduskuntavaalit – ilmastonmuutoksen torjunta nousi ensimmäistä kertaa vaalikeskusteluiden kärkeen. Hallituksen muodostuttua vaalien jälkeen tsempparitoiminnan perustamiselle oli kysyntää. Koululakot ilmaston puolesta olivat nostaneet ilmastonmuutoksen puolueiden ja ehdokkaiden teemoihin, mutta syksyn alkaessa oli tärkeää muistuttaa valittua eduskuntaa nuorille annetuista päätöksistä. Planin toimintaan lähteneet nuoret halusivat tsempata uutta eduskuntaa pitämään kiinni ilmastolupauksistaan.

Tsempparitoiminta jatkuu edelleen, sillä tsempattavaa riittää. Mukana toiminnassa on 25 nuorta yläkouluikäisistä kolmekymppisiin ja haku ryhmään järjestetään loppukeväästä. Tsempparit ovat lähettäneet kirjeet ministereille hallituksen ilmastokokouksen alla, laatineet ilmastojulisteet kansanedustajien sparraamiseksi ja vierailleet eduskunnassa päättäjätapaamisissa. Nuoret ovat vaikuttaneet niin kaduilla kuin kabineteissa. Ilmastotsempparit ovat osallistuneet ilmastomielenilmauksiin ja seuranneet eduskunnan keskustelupöytäkirjoja lähettäen kiitosviestejä kansanedustajille ilmastoa koskevista puheenvuoroista.

Nuorten ilmastotoiminnassa on olennaista, että työllä on aitoa vaikuttavuutta. Vapaaehtoistyössä vaikuttamisen parissa kuuluu saada tuntea, että omalla toiminnalla on merkitystä. Tsempparit ovat tuoneet nuorten ilmastoviestejä suoraan päättäjien työpöydille ja saaneet viesteilleen vastauksia. Planin ilmastotsempparitoiminnassa on ominaista löytää ne hetket, jolloin päättäjiä voi kannustaa ja kiittää ilmastotyöstä. Maailmaan mahtuu edelleen paljon kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan vastustusta. Tähän tsempparit tuovat päättäjille vastapainoa. Nuorille toiminta antaa kokemuksia konkreettisesta vaikuttamisesta, paikan oppia uusia taitoja ja tilaisuuden tutustua muihin ilmastonpuolustamisesta kiinnostuneisiin nuoriin ympäri Suomen.

Ilmastotsemppareita voi seurata twittertilillä @PlanTsempparit ja Planin somekanavissa. Haku ilmastsemppareihin järjestetään loppukeväisin.